Digitalt stöd till vuxna med ADHD

Inledning

Usify och Psykologpartners tog fram grunden för till en digital stödtjänst för vuxna med ADHD. Projektets styrka var kombinationen av Psykologpartners expertis kring diagnosen och Usifys kompetens inom UX-design.

Syfte

Att bidra med kompetens inom UX-design med metoder för användarinvolvering, användarinsikter, idégenerering, prototypning och användartestninthjälpa vuxna med ADHD att hantera sin vardag med jobb och fritid.

Resultat

Projektet ledde fram till ett designförslag som sedan omsatts i det digitala behandlingsprogrammet ADHD-hjälpen.

Kund Psykologpartners

Mathias designar ADHD-Hjälpens gränssnitt

Uppstart

Bakgrunden till projektet var en förstudie som Usify och Psykologpartners hade gjort kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och IoT inom Post – och Telestyrelsens 14:e innovationstävling som hade temat ”Arbetsmarknad för alla”. Tävlingen handlade om att förbättra chanserna till arbete för personer med funktionsvariationer.

Insikter

Genom workshops och djupintervjuer med användare och beställare kunde projektet få insikter kring hur livet är för en person med ADHD och vilka problem och besvär de kan uppleva till följd av sin diagnos. De ca 50 insikterna vi fann kunde grupperas i följande kategorier:

  • Självbild
  • Vanor och beteenden
  • Motivation
  • Planering och organisering
  • Gemenskap
  • Vårdkontakter
  • Nedsatt funktion
  • Maladaptiv coping

Skapande - Metoder

Psykologpartners och Usify samlades för att idégenerera. Vi använde oss av fyra ”How might we?”-frågor, bland annat:

”Hur kan vi hjälpa person X till att hitta motivation och fokus för att utföra och avklara en uppgift?” och ”Hur kan vi hjälpa person X att göra bedömningen om vad som är good enough?”

Först idégenererade vi individuellt och sedan i grupp för att slutligen rösta fram vilka idéer vi ansåg var roligast, uppfyller behov och ansågs vara mest genomförbara. Syftet var att börja få ut våra idéer på papper och ha något att diskutera utifrån.

Skapande - Verktyg

Vi använde Figma som designverktyg så att vi kunde jobba kollaborativt och bjuda in kunden till de designförslag som var redo att visas.

Analys - Tester/återkoppling

Vi testade prototypen genom att använda scenariotester där vi observerade resultaten. Vi använde även Think out loud-metoden i testen.

Resultatet blev en del mindre interaktionsförändringar så som att göra knappar mer tydliga. Det gjordes även testning för skärmläsare m.m med bra resultat.

Leverans

Vi såg ett behov av att ge en bra förklaring till vad ADHD är (iom att vården inte alltid har visat sig ge det stödet) och hur ADHD kan variera mellan personer. Vi ville även stötta i hur vårdtagaren själv kan förstå sin egen diagnos och slutligen bistå med bra verktyg som kan hjälpa användaren att förstå, hantera och förhålla sig till sina utmaningar.

Vår första prototyp bemötte dessa behov och grundades även i den forskningsöversikt som Psykologpartners gjort.

Här kan du utforska den slutliga tjänsten ADHD-hjälpen.

Vill du dela?

Vill du sätta igång ett projekt?

Utforska vidare

Dyk djupare i vårt arbete genom att läsa om fler uppdrag vi gjort. Gå tillbaka och välj bland alla uppdrag eller klicka dig vidare till ett liknande projekt.

English bla bla bla