Nycklar till nöjda medarbetare och innovation som engagerar

Stångåstaden är Linköpings största hyresvärd: en stabil aktör som möter människor i många skeden av livet med olika behov. Stångåstaden lyckas dessutom år efter år placera sig i topp på ’Great place to works’ lista över arbetsplatser. Företagskulturen är stark, alla kan bidra och utmanas i sina roller för att driva organisationen framåt. På Stångåstaden […]

5 starka ägare i ett utvecklingsbolag på en spännande resa mot framtiden

När fem regionala energibolag gick ihop för att samverka i ett gemensamt utvecklingskluster fanns det många tankar, visioner och en gemensam stark vilja. I detta webbinarium berättar VD Maria Bolin Anvill om arbetet med strategisk dialog, behovet av att tillsammans forma direktiv för det nya klustret och hur detta blev en ledstjärna för det nystartade […]

”Tillsammans i omställning- Nära vård 2030”

13 kommuner- En region och ett viktigt uppdrag Det pågår en omställning av hälso- och sjukvården i Sveriges alla regioner. Bakgrunden är de utmaningar som kommer av den demografiska utvecklingen och de möjligheter som digitaliseringen ger. Omställningen till Nära vård handlar om att utveckla nya sätt att arbeta med utgångspunkt i medborgarens behov och förutsättningar, […]

Östergötland ställer om till Nära Vård

När Region Östergötland och länets 13 kommuner stod inför ett av sina större omställningsprojekt Nära Vård valde de att ta hjälp av Usify för att skapa samsyn mellan de olika aktörerna som berörs av projektet. Med hjälp av strategisk dialog och visualisering togs en gemensam målbild fram som nu används av samtliga aktörer i det […]

Ledarskap i komplex förändring

Många företag och offentliga organisationer står just nu mitt i stora omställningar drivna av digitalisering, klimat- och miljöutmaningar och inte minst den pågående pandemin. Vi vet av erfarenhet att förändringsprocesser kan vara komplexa. Oklara mål, många intressenter och svårdefinierade utmaningar kan skapa förvirring, otydlighet och till och med stopp i processen. Men det finns hjälp […]

”Hur kan vi utveckla närmare vård och smart e-hälsa genom tjänstedesign?”

Nära vård och tjänstedesign  I omställningen till Nära vård behövs nya vårdformer utvecklas. I det arbetet är det ett måste involvera patienter/brukare och dem som de har runt sig samt medarbetare i hur de nya tjänsterna ska utformas och införas. Likaså behövs en dialog med ledningarna i regioner och kommuner kring det övergripande strategiska arbetet […]