100 grejer – och värdet av ”obekväma” utmaningar

”Jag skulle kunna offra 100 grejer för hållbarhet innan jag ger upp min möjlighet att skaffa barn.” – workshopdeltagare.

Citatet kommer från vår workshop tillsammans med medborgare där vi utforskade ett spekulativt scenario där staten har infört en lag för att reglera barnafödandet i Sverige för klimatet och samhällets långsiktiga överlevnad.

Varför är jag Ux-konsult egentligen?

Jag har sedan länge insett att jag är en väldigt trogen och lojal person. Jag älskar att vara en del av ett lag och knyter snabbt an till de jag samarbetar med. Då kan man ju tro att jag skulle trivas bäst med ett jobb där jag inte behöver dra upp mina rötter med jämna mellanrum. Så varför trivs jag så bra som konsult?

Är vi verkligen kreativa när vi inte är tillsammans?

En av de största krafterna med en workshop är hur idéer och tankar triggar till fler insikter; hur samskapandet ger kraft till processen och hur deltagarna tillsammans skapar resultatet. Kan verkligen det engagemanget skapas i ett digitalt rum? Jag som skriver är Nina och jag är konsult på Usify. Digital workshop är här för att […]

Tomten – och tre användares upplevelser av en tjänst

Jag brukar säga att alla människor är summan av sina upplevelser. Vi kan inte bedriva research ur bara ett perspektiv, då får vi bara en sida av en mångfacetterad människa. Alla bär på erfarenheter som leder till antagande. Till och med som förälder, med de jag ska känna bäst, blir jag påmind om att saker inte alltid är som det först verkar.

Tre förmågor för att klara sig i UX-konsultlivet*

*enligt mig 😊
Hej! Jag heter Katya Serova och since ”sharing is caring” vill jag berätta om de tre förmågorna som hjälper mig mest i mitt dagliga arbete som UX-konsult. Välkomna till Katya’s Tips & Tricks, alltså.

Förklara vad som helst på en minut

Vill du använda animerad film för att nå ut med ditt budskap? Då är det viktigt att i ett tidigt skede ha ett tydligt mål och syfte, men framförallt att du har koll på din målgrupp. Vad ska filmen göra? Och vem pratar du med?

Sätt ljus på användare i skymundan

Vi som jobbar med UX design pratar om att fokusera på användaren. Men vilka användare hamnar lättast i fokus och vilka hamnar ofta i skymundan? Jag heter Åsa Wallers och här delar jag med mig av några tillfällen då användargrupper som ibland inte får så stort fokus hamnade i strålkastarljuset.

Vad är väl en bal på slottet <br />-Inställt eller omställt?

Våren 2020, en plötslig omställning som kanske ledde till inställda planer. Många företag tvingas till nya arbetssätt, många människor tvingas till nya vardagsliv. Vad är detta nya normala? Vågar du känna nyfikenhet inför det eller pausar du i längtan efter att få återgå till det som brukat vara?

Usifys utbildning i<br> effektiva online-möten

Marknaden idag svämmar idag över med tips och råd kring hur man bäst håller möten och sammankomster i en digital värld. Usify har 15 års erfarenhet av att hålla och facilitera möten och workshops.

Vill ni följa med oss västerut? Att stärka teamet genom perspektivbyte

Design handlar om upplevelser och perspektiv: att förstå och förbättra människors upplevelser, om att vidga och utveckla perspektiv hos individ och organisation. Det tog vår VD Bjarte Bugge fasta på när han bjöd in Usifyteamet att uppleva en förunderlig plats med natur och livsvillkor långt bortom vår vardag. Den plats han kallar hem.

Hur är estetik en drivkraft för innovation?

Mitt namn är Souzan Youssouf och jag jobbar som tjänstedesigner på Usify. De senaste åren har de kunder jag varit i kontakt med pratat mycket om att skapa värdefulla upplevelser som ett sätt att få en större/ny användargrupp och erbjuda en innovativ eller bättre tjänst. Upplevelsen blir upphöjd som något viktigt att uppnå men vägen dit är väldigt oklar och många är förvirrade kring vad de menar med upplevelser och vad de faktiskt innehåller.

Som man frågar får man svar

Det gamla ordspråket är fortfarande sant och kanske ännu viktigare nu i en digital tid. Hur man frågar, när, i vilket forum, ordning och kontext.

En fråga är inte bara en fråga, en fråga har en hel regnbåges spektrum av svar.
Jag heter Sofia Tegelid och jag vill dela några av mina tankar med dig kring undersökningar.

Göra först, tänka sen eller tvärt om?

Varför ser din deadline ut som den gör?

Vad har ditt projekt för förutsättningar innan du sätter igång? Måste förändringen ge snabba resultat eller kan det ta längre tid genom en undersökande fas? Jag heter Daniel och jobbar som projektledare på Usify och har funderat en del på detta.

Värdet av att lyfta fram det personliga

Jag heter Lovisa och jobbar som tjänstedesigner på Usify. Jag tänker ofta tillbaka på tiden jag arbetade inom äldreomsorgen och några av de vårdtagare som jag lärde känna då.

Motvikt till det digitala

Jag heter André och vill tipsa dig om att designa en analog kalender utifrån dina behov.
Det blir mycket tid framför olika skärmar varje dag. Planeringsverktyg finns det många av men varför inte bryta av tiden framför skärmen med penna och papper istället? Låt mig förklara närmre!

Vi är Usify!

Usify är inte bara ett företag med en logo, konton på sociala medier och ett organisationsnummer. I allt detta lever engagerade och starka människor som valt att jobba på Usify för att skapa medningsfulla möte ute i vår omvärld.

15 år av prototypande

Tänk vad tiden går snabbt! För 15 år sedan startade Usify ur en idé om att göra ljudinspelningar för att sprida olika former av information till människor, en föregångare till dagens podcast. Vi spelade in bland annat tidningsartiklar och diskussioner. Syftet var att göra information mer lättillgänglig för alla. Här kan ni se en av våra första prototyper.