Nycklar till nöjda medarbetare och innovation som engagerar

Stångåstaden är Linköpings största hyresvärd: en stabil aktör som möter människor i många skeden av livet med olika behov. Stångåstaden lyckas dessutom år efter år placera sig i topp på ’Great place to works’ lista över arbetsplatser. Företagskulturen är stark, alla kan bidra och utmanas i sina roller för att driva organisationen framåt. På Stångåstaden […]

Östergötland ställer om till Nära Vård

När Region Östergötland och länets 13 kommuner stod inför ett av sina större omställningsprojekt Nära Vård valde de att ta hjälp av Usify för att skapa samsyn mellan de olika aktörerna som berörs av projektet. Med hjälp av strategisk dialog och visualisering togs en gemensam målbild fram som nu används av samtliga aktörer i det […]

Ledarskap i komplex förändring

Många företag och offentliga organisationer står just nu mitt i stora omställningar drivna av digitalisering, klimat- och miljöutmaningar och inte minst den pågående pandemin. Vi vet av erfarenhet att förändringsprocesser kan vara komplexa. Oklara mål, många intressenter och svårdefinierade utmaningar kan skapa förvirring, otydlighet och till och med stopp i processen. Men det finns hjälp […]

”Det hade inte varit möjligt med en traditionell linjär process”

E-hälsa inom den offentliga sektorn växer fort nu. Många regioner driver utvecklingsprojekt för att ställa om till framtidens nära vård; digitala tjänster inom hälso- och sjukvården blir allt viktigare, inte minst som en konsekvens av pandemin. Regeringen aviserade i början av året att 200 miljoner kronor ska avsättas för 2021 till satsningar inom e-hälsa. Så […]

Så bidrar Usify till Agenda 2030

De 17 målen i FN:s Agenda 2030 anger riktningen för hållbarhetsarbetet i länder, städer och företag. Här är några exempel på hur Usify bidrar till det gemensamma arbetet med att nå målen. Mer meningsfull förändring än så har vi svårt att tänka oss. Hållbar affär genom design thinking Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur […]

Hållbar affär med Design thinking

Hur kan vi som bolag integrera de globala målen i vår verksamhet och affär? Den frågan ställs glädjande nog av allt fler bolag och organisationer. På Usify har vi utvecklat en metod för att stödja företag och organisationer i dialogen kring möjligheterna som detta innebär. Vi kallar det Global Jam. Vi arbetar med Jam-metoden inom […]

Visualisering av totalförsvarsdagen

Usify bidrog med en grafisk visualisering av Totalförsvarsdagen. En av deltagarna kommenterade: ”Att kunna visa upp en sådan här bild av dagen, skapar hundra gånger mer engagemang i min organisation, än att komma tillbaka med en powerpoint på 10 sidor.”