”Det hade inte varit möjligt med en traditionell linjär process”

E-hälsa inom den offentliga sektorn växer fort nu. Många regioner driver utvecklingsprojekt för att ställa om till framtidens nära vård; digitala tjänster inom hälso- och sjukvården blir allt viktigare, inte minst som en konsekvens av pandemin. Regeringen aviserade i början av året att 200 miljoner kronor ska avsättas för 2021 till satsningar inom e-hälsa. Så […]

Tillsammans vågar vi mer

Vår värld transformeras allt snabbare med nya innovationer och beteendemönster. Ordet innovation kommer från det latinska ordet ’innovare’: att förnya. Att förnya kräver mod så för att ta sig utanför boxen krävs beslutsamhet och vilja. Och uthållighet. Genom strategisk dialog hittar vi tillsammans motivation och meningsfullhet i våra kunders förändringsresor.