Tillsammans vågar vi mer

Vår värld transformeras allt snabbare med nya innovationer och beteendemönster. Ordet innovation kommer från det latinska ordet ’innovare’: att förnya. Att förnya kräver mod så för att ta sig utanför boxen krävs beslutsamhet och vilja. Och uthållighet. Genom strategisk dialog hittar vi tillsammans motivation och meningsfullhet i våra kunders förändringsresor.

Strategisk dialog är en samskapande process där vi hjälper våra kunder att komma till insikt och hitta verktyg för att förankra förändringsresan hos och tillsammans med sina medarbetare. Förankringsarbetet är lika viktigt för strategin och riktningen som för motivationen. Det är fascinerande att se hur deltagarna i dialogerna stiger ur sina traditionella roller och istället blir en mängd gemensamma erfarenheter och kunskaper. Med gemensamma insikter kan man ta stora kliv, fortsätta utanför förutfattade ramar och tidigare begränsningar. Och det vi hela tiden ser är att förändringen sker i stunden, i dialogen och i samskapandet. Att våga förnya sina tankesätt är nyckeln, och just därför är det så meningsfullt att ”tänka utanför boxen”. Klyschigt nog, och en anledning till att jag trivs så bra på Usify är att även jag hela tiden får kliva utanför mina egna ramar och testa nytt!

Vilka är era ramar, och hur begränsar de er förändring?

Läs mer om strategisk dialog

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla