Hur är estetik en drivkraft för innovation?

Mitt namn är Souzan Youssouf och jag jobbar som tjänstedesigner på Usify. De senaste åren har de kunder jag varit i kontakt med pratat mycket om att skapa värdefulla upplevelser som ett sätt att få en större/ny användargrupp och erbjuda en innovativ eller bättre tjänst. Upplevelsen blir upphöjd som något viktigt att uppnå men vägen dit är väldigt oklar och många är förvirrade kring vad de menar med upplevelser och vad de faktiskt innehåller.

Vad är en upplevelse? 

Som många gånger inom kreativ praktik kommer du inte fram till något bra om du inte ger dig hän med kropp och själ på ett lekfullt sätt. Och om det är innovativa upplevelser som ska skapas så är det oundvikligt att prata om det mest centrala begreppet: estetik. 

Filosofen John Dewey definierar estetik som ”Den omedelbara, direkta estetiska upplevelsen är det som sammanför känslor, intellekt och praktiska händelser.” Här är praktiska händelser starkt sammanlänkat med sinnena och hur de hjälper oss att förstå världen. En stor källa till inspiration för arbetet jag gör på Usify är Cheryl Akner-Kolers forskning inom estetik på Konstfack som bryter ner begreppet ytterligare för oss i designpraktiken och definierar attribut, ex. tyngd, kontur, textur, som vi kan uppleva med hjälp av våra sinnen: känsel, doft, hörsel, smak och syn. Att kartlägga sinnena på ett sådant sätt ger oss som kreatörer praktiska ingångar till den komplexitet som upplevelser erbjuder. Vi kan bryta ner detaljer samtidigt som vi kan skapa helheter med fokus på upplevelsen hos användaren. 

 

Hur vi har jobbat med estetik på Usify 

Min kollega Lovisa Grönlund och jag, som ledare av brukarprocessen, valde att arbeta med estetik i utforskandet av framtidens hållbara hem i Vinnovafinansierade forskningsprojektet Elastiska hem där målet är att skapa en modell för ökad elasticitet i boendet med avseende på behov och resurser. Vi skapade bland annat en intervjumetod där vi tog hjälp av ett gummiband för att förstå hur boende relaterade till sitt hem idag med fokus på det socialaPersonen fick exempelvis sträcka på gummibandet och beskriva hur det kändes för att sedan använda detta som en metafor för hur de har det idag. Vi kom snabbt in på utmaningarna kring boendet och det sköra kom fram. 

”Det känns som ett motstånd, och det gör ont ibland. Ibland får vi avslag och det gör ont. Pengarna stoppar oss. Vi har massor av idéer och vill göra saker. Det finns inte en stor budget för kultur.”  

Det gör ont i handen. Åldern gör lite ont också. Tänk om jag inte hinner göra om? Jag är rädd för äldreomsorgen. Min väninna och jag brukar skämta om att vi ’död-städar’. 

Andra sätt vi jobbade med upplevelser kom i form av kärnfulla upplevelseprototyper där vi exempelvis skulle skapa gemenskap med knappa resurserVi bjöd in till middag där deltagarna själva fick göra arrangemanget kring sittningen med en enda regel ”servera din granne”. Här formade de sin egen gemenskap och vi kunde se hur olika band skapades mellan alla deltagare

Vi gjorde även andra fördjupningar kring framtida resurssystem med Green Leap på KTH där de skapat designfiktioner (fiktiva designförslag som bygger på radikalt annorlunda framtida scenarios), som vi omsatte till upplevelser. Boende fick här testa på hur det skulle vara att omvandla sin kompost till ett rent glas vatten och reflektera kring hur detta skulle påverka deras gemenskap i boendet. Det blev tydligt att ett rum eller en process inte automatiskt genererar gemenskap utan det är HUR vi umgås som spelar någon roll.

Alla lärdomar vi fått av utforskandet har varit byggstenar för de innovativa prototyperna som KOD arkitekter ansvarar för under våren. Vi adresserar ”det som gör ont” från intervjuerna genom att föreslå nya affärsmodeller för att finansiera initiativ och nya boendeformer där vi ser till att gemenskapen möjliggörs med bred variation för att fånga de olika sätt människor hanterar social interaktion där säregna sätt också får plats.

 

Varför är det viktigt att jobba med estetik inom tjänstedesign?

Genom att engagera sinnena, känslan och intellektet i utforskandet tillåts vi att möta komplexa utmaningar med hela människan. Värdet av att jobba med estetik inom tjänstedesign uppstår när vi stannar upp och ger uppmärksamhet till detaljerna i upplevelser som kopplar an till helheten. Att stanna upp är inte alltid lätt, men det är genom att fokusera på någons upplevelse som vi jobbar med vår empati och förståelse för utmaningen.

Att ta med estetik in i arbetet gör något abstrakt väldigt konkret och det ger även plats för seriös lek där udda element kan förlösa hur vi ser på en utmaning. Det är i denna seriösa lek med sinnena där kreativiteten får utrymme och där meningsfulla insikter och innovativa idéer kan uppstå.

 

Vem var med? 

KOD Arkitekter, Vinnova, KTHTelge Bostäder, Stena Fastigheter, Boklok (mfl). 

Vill du också arbeta på detta sätt eller veta mer om hur upplevelsefokuserat arbetssätt kan skapa innovativa idéer? Hör av dig till mig, souzan.youssouf@usify.se 

Eller lägg en rad till oss här så tar vi ett snack.

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla