Göra först, tänka sen eller tvärt om?

Varför ser din deadline ut som den gör? Vad har ditt projekt för förutsättningar innan du sätter igång? Måste förändringen ge snabba resultat eller kan det ta längre tid genom en undersökande fas? Jag heter Daniel och jobbar som projektledare på Usify och har funderat en del på detta.

Det är lätt att missa aspekter i uppstarten av ett projekt då vi ofta stirrar oss blinda på deadlines och kostnader för det som ska göras nu. För förhållandet mellan deadline och kostnad kommer alltid att vara relativt och ändras både under och efter att projektet är klart.

 

Ett hemmaprojekt

Under våren har jag och min bättre hälft målat om vardagsrummet. Det vita rummet skulle bli grönt. Vi började utforska nyanser på nätet då vi båda gillar att fundera innan vi genomför våra idéer. Därefter åkte vi till färghandlaren och hittade små lappar som vi tog med oss hem och tejpade upp på väggen.

Våra vänner är lite av vår motsats, de tar beslut snabbt. De har också målat om vardagsrummet. Deras utgångspunkt var ungefär samma med skillnaden att de var osäkra på vilken färg de ville ha. Även de kikade på nätet och åkte sen till färgaffären för att se om de kunde hitta en färg. Men istället för lappar köpte de med sig en burk med färg hem.

Samtidigt funderade vi över våra färglappar på väggen där hemma. Det tog några dagar och ingen av våra nyanser kändes riktigt rätt. Så vi gick till färgaffären igen och fick med oss en provburk som vi målade på en planka och satte mot väggen.

Hos våra vänner var första målningen vid det här laget redan klar. Men det kändes inte helt rätt när färgen väl var uppe på väggen. De tyckte att den behövde kompletteras så de beställde ny färg. I och med Corona gick det smidigt, affären hade börjat med utkörning. 

Vi hade fortfarande inte hittat rätt så tillbaka till affären. Kunde vår gröna nyans bli lite mindre lekfull? Det kunde den och vi fick med oss en ny provburk som vi målade på vår planka.

Målning 2 var nu klar hos våra vänner och rummet var nu uppdelat i två kulörer. Den nya färgen kändes superbra. Men den första färgen kändes inte lika bra längre. Under tiden de funderade på vilken kulör de skulle ha började de med ett nytt projekt – sätta en ny häck.

Efter alla turer fram och tillbaka hade vi äntligen bestämt vår nyans. Vi köpte färg och började måla och när färgen hade torkat blev det nästan bättre än vad vi trott att det skulle bli.

Vad lärde vi oss på väg(g)en?

När vi tittar tillbaka på våra olika tillvägagångssätt ser vi även skillnaderna. Våra vänner var snabba i sina beslut och var klara mycket tidigare med sin målning än vad vi var. Men de är hittills bara till hälften nöjda. De går just nu i funderingar över att måla över den första färgen.

För oss tog det mycket längre tid, våra vänner hann gräva ned en häck innan vi var klara. Men vi testade flera olika nyanser innan vi började måla och behövde bara måla rummet en gång.

Vilket sätt har egentligen kostat mest om du tittar till resultatet? I faktiska kostnader har vårt projekt varit billigare, vi behövde bara köpa en färgburk kontra våra vänner som köpte 2 men tidsmässigt har det varit dyrare för oss då vi tog längre tid på oss när vi funderade.

Men så har vi tiden efter projektet. Vårt projekt är färdigt och vi kan starta med att välja nyans till nästa rum. Våra vänner är klara men fortsätter sin process med att välja en ny färg. Så vad deras tidsåtgång och kostnad kommer att landa på vet vi inte. Kanske hinner de måla 3 ggr på samma tid som vi bara hann måla 1 gång till slut?

Ibland är det effektivt att testa sig fram – att snabbt komma till resultat för att få reda på hur du ska gå vidare. I andra fall är det mer effektivt att undersöka för att veta åt vilket håll du ska gå innan du börjar göra.

Det som speglas i resultatet är de avvägningar och den tid du valt att lägga på att komma fram till dina beslut. Ju mindre tid för förberedelser och förankring desto större osäkerhet i om resultatet kommer uppnå dina mål. Med mer tid till en utforskande del kommer resultatet dröja men ha större chans att uppnå dina mål.

 

Hur bedriver du projekt i din organisation?

Göra först eller tänka efter? Eller har du exempel som kombinerar båda? Vad tror du är nyckeln till ett lyckat resultat? Skriv gärna en rad till mig, jag är nyfiken på dina tankar! daniel.nilsson@usify.se

Ps. Vill du ha hjälp med att jobba smart i projekt? Kontakta oss här så tar vi ett snack om det.

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla