Vad är väl en bal på slottet
-Inställt eller omställt?

Våren 2020, en plötslig omställning som kanske ledde till inställda planer. Många företag tvingas till nya arbetssätt, många människor tvingas till nya vardagsliv. Vad är detta nya normala? Vågar du känna nyfikenhet inför det eller pausar du i längtan efter att få återgå till det som brukat vara?

När kvällarna blir mörkare och hösten närmar sig är det dags att planera framåt, kanske mot nya arbetssätt och nya möjligheter. Redan under våren såg vi hur nya idéer och affärsmöjligheter spred sig som de första nya livet i ett eldhärjat område. Och det är först när klimatet förändras som vi får verklig möjlighet att bygga upp en ny flora, att ge plats till helt nya trevande idéer och möjligheter.

Under våren hade vi den fantastiska möjligheten att själva utforska många nya områden och att djupdyka i våra egna favoritverktyg för att nå ännu längre med dessa. Parallellt valde många företag också att stärka sina digitala tjänster och produkter med funktionalitet anpassad för just distansarbete. Vi ser nu, bara på några månader, helt nya verktyg som verkligen förhöjer upplevelsen av arbete på distans. Vi ser nya kunder som är nyfikna på samskapande på distans och vi ser möjligheter i det nya normala.

Vi utforskar detta på många plan just nu, jag fick själv var med och göra en workshop innan sommaren där vi höll en del av workshopen i VR tack vare våra vänner på Dyno robotics samt andra halvan av workshopen i verktyget Svava. Vi hade fantastiska möten med deltagare som jag aldrig skakat hand med på riktigt, deltagarna var från flera delar av Sverige och tillsammans kunde vi arbeta, alla från olika platser, i denna workshop.

Sofia Tegelid VR

Att hitta rätt verktyg för rätt uppgift kräver erfarenhet, och att lära sig använda dem på rätt sätt tar lite tid. Det kan vara en stor omställning men det är inte omöjligt, det finns fantastiska verktyg för att arbeta tillsammans och driva kreativa, samskapande processer. På sikt är detta metoder vi alla borde använda oss av, oavsett vi sitter i samma rum eller på distans.

Fördelarna är många, till exempel:

  • Tänk att ha alla post-its i ett digitalt dokumenterbart format direkt!
  • Beslutsprocessen är redan dokumenterad när en workshop avslutas i till exempel Svava, Smidigt!
  • Genom att hålla konferensen i VR kan vi öka spridningen på deltagarna, det ger givande diskussioner och ökar tillgängligheten på materialet!
  • Virtuella verkligheter kräver inga resor, det gillar planeten.

Funderar du också på hur det nya normala ska påverka er kreativitet? Nyfiken på VR, saknar ni de planerade kick-offerna eller behöver ni en säker miljö att träffas och arbeta i?

Vi hjälper till, vi ställer om, vi står tillsammans.
En bal på slottet behöver faktiskt inte bli inställd, den kan mycket väl bli omställd.

Kontakta oss nu!

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla