Usifys utbildning i
effektiva online-möten

Marknaden idag svämmar idag över med tips och råd kring hur man bäst håller möten och sammankomster i en digital värld. Usify har 15 års erfarenhet av att hålla och facilitera möten och workshops.

Nu har vi samlat vår kunskap och gör den tillgänglig för att stötta och hjälpa företag att bibehålla en effektiv möteskultur i verksamheten, även när man inte kan ses ansikte mot ansikte. Detta kommer bli det nya sättet att mötas och Usify för verksamheter handlar det om att få till samma effektivitet i dessa nya typer av möten som de man har sedan tidigare.

Vad får deltagarna?

  • En onlinekurs i en sluten Facebookmiljö med pedagogiska genomgångar, checklistor och mallar på nätet att ta del av i sitt eget tempo. Total tid på filmerna är ca 40 minuter.
  • Ta del av Usifys långa erfarenhet av att leda och facilitera meningsfulla möten.
  • Prova Miro, ett av världens främsta verktyg för att samarbeta online.
  • Möjlighet att ställa frågor till Usifys erfarna mötesledare och facilitatorer

Anmäl dig längst ner så skickar vi länken som ger dig obegränsad tillgång till vår kurs.

Vill du prata mer om våra workshops eller hur vi kan specialanpassa just dina möten? Kontakta oss här så tar vi ett snack om det.

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla