Kritisk design för att synliggöra normer inom samtalet om hållbarhet

Vad är (olika) människors uppfattningar om hållbara livsstilar och hur förhåller de sig till dessa? Usify arbetar för att förstå medborgarnas perspektiv kring normer och hållbarhet.
I det tvååriga projektet Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen har Usify ansvar för att fånga in medborgarperspektivet. Projektet gör i samarbete med KTH, Konstfack, Högskolan Halmstad, Aalto Universitetet och Tankesmedjan Global Utmaning. Via intervjuer och workshop arbetar vi för att förstå människors behov och beteenden kring ämnet. Utifrån ett normkritiskt perspektiv kommer projektet sedan granska och synliggöra hinder som byggts in i berättelser om vad det innebär att leva ett “hållbart liv” när det kommer till tillgänglighet, förståelse och faktiska möjligheter till förändring för olika grupper av människor.

 

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla