Hållbar affär med Design thinking

Hur integrerar vi de globala målen i vår verksamhet och affär? Usifys Global Jam stöder företag och organisationer i att utforska svaren på den frågan.

Vi arbetar med Jam-metoden inom flera olika områden utöver de globala utvecklingsmålen. Inte minst har vi gjort flera omgångar av Health Jam tillsammans med Region Östergötland. Som namnet antyder har det då handlat om  frågeställningar inom vården.

Ett jam beskrivs bäst som en intensiv och kreativ workshop.  På ett begränsat antal timmar går deltagarna igenom hela designprocessen, från att utforska behov och sammanhang till att prototypa idéer till lösningar. Vi använder material och verktyg som ger utrymme för det lekfulla och intuitiva. Tillsammans med moment som engagerar de analytiska och logiska angreppssätt som präglar mångas vardag gör det att vi tar tillvara hela skapar- och lösningsförmågan hos deltagarna.

Ett Global Jam börjar med en introduktion till de globala målen. Deltagarna får gott om tid för att individuellt fördjupa sig i vilka dessa är och hur de hänger ihop. De får även ta del av exempel på bolag och organisationer som arbetar med dem på ett integrerat sätt. Därefter delar vi in deltagarna i grupper, som väljer ut två till tre mål som de vill börja arbeta med. Därefter gör de en kartläggning av organisationens ekosystem inklusive formella och informella normer, värderingar och regelverk som påverkar verksamheten. Utöver kopplingen till de globala målen, ger detta deltagarna en värdefull möjlighet att samtala om sina bilder av bolaget, dess plats i världen och de (inte sällan outtalade) normer och värderingar som styr det dagliga arbetet.

Därefter identifierar deltagarna frågor att jobba vidare med: områden eller frågor som befinner sig i skärningspunkten mellan de valda målen och bolagets verksamhet, affär och sammanhang. I en strukturerad process tar de sedan fram idéer på lösningar och skapar även enkla prototyper till idéerna. Det skapande momentet blir uppskattad teambuilding: när vi skapar tillsammans, kommer vi närmare varandra.   

Ett uppskattat moment är också när deltagarna presenterar sina lösningar för varandra och får feedback. I detta steg finns även möjligheten att bjuda in en extern expert på hållbarhet att ge feedback på idéerna.

Innan deltagarna kan pusta ut efter intensiva, roliga och engagerande timmar kommer de överens om vem som tar vilka lösningsidéer vidare och när nästa avstämningspunkt ska vara. För uthållig och hållbar förändring börjar först när idéerna omsätts i faktisk handling i vardagen.

Vi på Usify har genomfört Global Jam för kund såväl som för vår egen verksamhet. Tycker du att det låter intressant och relevant för dig? Välkommen att höra av dig till oss för en dialog om hur ett Global Jam kan utformas för din verksamhet

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla