Förklara vad som helst på en minut

Vill du använda animerad film för att nå ut med ditt budskap? Då är det viktigt att i ett tidigt skede ha ett tydligt mål och syfte, men framförallt att du har koll på din målgrupp. Vad ska filmen göra? Och vem pratar du med?

Ska den inspirera till en mer hållbar livsstil, informera om hur din tjänst fungerar eller utbilda dina medarbetare i ett nytt verktyg? Här delar jag med mig av mina största insikter när det kommer till målgruppen:

1. Haka inte upp dig på detaljer

Det är lätt att låsa sig vid krav på längd, format och stil. Men i många fall kan kunskap och information om målgruppen vägleda dessa val. Idén om två minuters informationsfilm kanske inte passar på en plattform där innehåll konsumeras i hög takt? Och om det är där din målgrupp finns, så är det bättre att göra 4 korta snuttar. Lägg istället krut på vad du vill att filmen ska göra och vilka du vill nå. Detaljerna löser vi tillsammans på vägen.

 

2. Använd målgruppens språk.

Tänk dig in i mottagarens situation: vilka förkunskaper finns kring ämnet du pratar om, vad får de ut av att se din video och vad behöver de veta? Genom att tänka i dessa banor förstår man snabbt att allt inte behöver förklaras, vissa detaljer är redan självklara för den som tittar och då kan man också vara mer direkt i sin kommunikation.
Det är lätt att bli hemmablind! Så se till att någon utomstående får läsa ditt manus för att se till att rätt målgrupp förstår vad du vill ha sagt med din video.

 

3. Skriv som du pratar

Att skriva för talat språk är inte samma sak som att skriva en text som ska läsas. Det som verkar tydligt i skrift låter ofta onödigt krångligt i talat språk, så se till att läsa ditt manus högt för dig själv. Låter det naturligt? Bra! Inte? Tänk dig hur du skulle berätta samma sak muntligt för din mottagare och försök formulera om dig.

Exempel Scener

 

Insikter från ett kundprojekt

I projektet ADHD-hjälpen fick jag i uppdrag att ta fram 9st instruktionsfilmer vars syfte är att hjälpa personer med ADHD att hantera sina utmaningar. Projektet gjordes åt Psykologpartners som har tagit fram ett behandlingsprogram som fungerar som en personlig tränare som lyssnar, förstår och i tätt samarbete med vårdgivaren skapar en handlingsplan utifrån varje individs behov.

Under hela projektets gång samlade vi kontinuerligt in information om målgruppen i ett tätt samarbete med kunden. Här är några utav de viktigaste insikterna som kom fram:

  • Filmerna bör vara många och korta, med ett högt tempo då koncentrationsförmågan ofta är kort hos den aktuella målgruppen
  • Förklara så mycket som möjligt visuellt och använd bara text där vi måste. Detta engagerar både hörseln och sinnet då det blir ett intressant samspel mellan voice over och det som händer i bild.
  • Då grafiken är avskalad och abstrakt måste vi vara mer konkreta när vi exemplifierar saker och situationer. Detta för att undvika att mottagaren ska känna att vi överförklarar.
  • Tonalitet och formuleringar är oerhört viktiga! Vi vill förmedla en känsla av trygghet samtidigt som vi är pedagogiska i våra beskrivningar, inte förklara saker som mottagaren redan vet om.
 

Nyfiken på hur filmerna ser ut? Här kan du se ett exempel:

 

Nästa gång du ska beställa animerad film så försök ta reda på så mycket information som möjligt om din målgrupp, för den kunskapen kan vägleda tillvägagångsättet framåt och hjälpa produktionsteamet att fatta viktiga beslut. Allt ifrån vilken plattform som passar bäst, vilken tonalitet som ska undvikas och hur budskapet ska förmedlas. Det går faktiskt att förklara vad som helst på en minut, det gäller bara att veta vem det är man pratar med.

Behöver du nå ut till din målgrupp på ett intresseväckande sätt? Då kanske animation är en perfekt väg att gå. Hör av dig till oss så hjälper vi dig – hela vägen från manus till färdig film

 

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla