Är det dags att förlora kontrollen?

Inom psykologin finns ett intressant tillstånd: illusion av kontroll. Det handlar om att människor agerar som om de hade kontroll över situationer och processer som egentligen är helt slumpmässiga och som ligger utanför ens möjlighet att påverka. Jag kommer att tänka på detta tillstånd när jag tänker på hur vi som sitter i företagsledningar och affärsstrategiska sammanhang (fortfarande) försöker skapa oss planer och förutse högst osäkra utfall.

Ju mer detaljerat vi försöker planera, ju mer kontroll tror vi oss ha. Ta budgetarbete och verksamhetsplaner till exempel; vi planerar som om vi kan sia om framtiden. Vi etablerar fler och fler administrativa funktioner där fler och fler människor får i uppdrag att mäta fler kpi:er och bygga fler staplar i Excel. Sen blir vi förvånade och förskräckta…IT-budgeten går över styr, vi får inte ut tänkt effekt, det blir en total mismatch mellan våra strategier och vår uppföljning.

Hur rimligt är det att idag bestämma vilka projekt som vi ska driva i oktober 2022? Kanske funkade det när världen var mer stabil, på 1980- och 90-talet men inte i detta 20-tal som präglas av instabilitet, osäkerhet och komplexitet. Idag är ändringstakten så kjempehög att det blir omöjligt att ha den typen av planerade förhållningssätt. Det skapar bara, ja just det, en illusion av kontroll.

 

Jobba klarsynt och snabbfotat med planering och styrning

Jag tror att vi istället måste acceptera och bereda oss på att vi helt enkelt inte har någon som helst kontroll över omvärlden eller framtiden. För detta krävs att vi skapar en beredskap i verksamheten där vi snabbt kan agera, där vi vet åt vilken riktning vi ska, inom vilka ramar vi ska gå osv. Vi behöver göra det möjligt för medarbetare att fatta beslut kring stora och små vägval och om resurser. Vi behöver jobba med kortare planeringscykler och aktivt leta efter nya sätt att styra och följa upp. På Usify jobbar vi numera bland annat med målstyrningsmetoden OKR (Objects and Key results), ett annat sätt är Beyond Budget som bolag som bl.a. equinor (fd: Statoil) kommit långt med.

Men oavsett hur agilt vi jobbar, hur innovativa vi än försöker vara i vår planering, så kan nog ingenting hindra att vår tillvaro är oförutsägbar och att livet är ändligt. Det är nog det enda som är någorlunda säkert.

Ta hand om er därute,
Bjarte

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla