15 år av prototypande

Tänk vad tiden går snabbt! För 15 år sedan startade Usify ur en idé om att göra ljudinspelningar för att sprida olika former av information till människor, en föregångare till dagens podcast. Vi spelade in bland annat tidningsartiklar och diskussioner. Syftet var att göra information mer lättillgänglig för alla. Här kan ni se en av våra första prototyper.

Även om vi började med att producera ljudinspelningar dröjde det inte länge innan nya projekt och idéer om hur vi kunde hjälpa människor utvecklades. Vi insåg snabbt värdet av prototyper och att tidigt i projekt kunna testa och utvärdera.

Det handlar om att testa idéer för att sedan utvärdera, förbättra och testa igen. Även idag arbetar vi med prototyper. En prototyp är en nedskalad version av en idé eller ett koncept. De kan vara både analoga och digitala, allt beroende på projekt. 

Med prototyper kan man testa olika lösningar och tidigt i processen utvärdera användarupplevelsen och konceptet. Detta gör det möjligt att justera lösningar tidigt i utvecklingsprocessen.

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla