Usify har förstärkt Siemens med sin UX-kompetens, båda som expertresurs och mentorstöd. Genom att kombinera deltagande i den dagliga utvecklingen med mentorskap har kundens förståelse om användarcentrerad utveckling och interaktionsdesign ökat.

Genom samarbete och ett aktivt deltagande har kunden fått insikt om vinsten med att sätta användaren i fokus redan tidigt i projekt. Det har även gett kunden egna verktyg för att kunna arbeta vidare enligt användarcentrerade principer efter avslutat samarbete med Usify.

Tillsammans med Siemens produktägare har Usify varit delaktig i allt från att leda och utföra förstudier och användarintervjuer, till att producera skisser och prototyper i samarbete med utvecklingsteam. Som expertresurs har vi arbetat tätt med utvecklingsteamen och varit ansvariga för användarupplevelsen.

 

Siemens Industrial Turbomachinery tillverkar kraftverk och turbiner som levereras till hela världen. Avdelningen Digital Intelligence utvecklar webbaserade verktyg för Siemens supportpersonal som underhåller och servar Siemens flotta bestående av gas-, ång- och solturbiner.

 

www.sit-ab.se/

 

Dela artikeln

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
symbol_quote_154-115